Termeni și condiții

Informații preliminare

Documentul prezent, împreună cu toate documentele la care face referire, este intitulat „Termeni și condiții”, are caracter obligatoriu și definește regulile care vor reglementa relația dintre VIORIS BIO LAND, în calitate de vânzător, și dumneavoastră, în calitate de client, care decideți să utilizați Site-ul nostru. Prin navigarea pe Site-ul nostru, vă luați angajamentul de a respecta prezentul contract și toate politicile la care acesta face referire.

Ne rezervăm dreptul de a modifica oricând și fără notificare prealabilă acești Termeni și condiții. Prin urmare, îți recomandăm să accesezi această pagină periodic pentru a citi cea mai recentă versiune. Accesarea Site-ului implică acceptarea necondiționată a Termenilor și condițiilor pe care le vom descrie mai jos. În cazul în care nu acceptați acești Termeni și condiții, nu vom putea încheia un contract cu dumneavoastră, iar astfel nu îți vom putea furniza serviciile pe care ni le solicitați, inclusiv să răspundem la anumite solicitări pe care le-ați putea avea.

Acest document a fost ultima dată actualizat la data de 13.09.2022.

Datele companiei

VIORIS BIO LAND SRL

Adresă: Str. Dumbravei Nr. 1a, Gherla, județul Cluj, cod poștal  405300

Număr de ordine în Registrul Comerțului: J12/1975/2020

Cod unic de înregistrare fiscală: 42759422

Email: viorisbioland@gmail.com

Telefon:  0744763973

Definiții

În sensul termenilor și condițiilor prezente, următoarele cuvinte, folosite cu majusculă, se definesc astfel, cu excepția cazului în care se prevede expres altfel:

VIORIS BIO LAND se referă la denumirea comercială a VIORIS BIO LAND SRL, persoană juridică de naționalitate română, cu sediul social în Gherla, Str. Dumbravei Nr. 1a, județul Cluj, cod poștal  405300, având numărul de ordine în Registrul Comerțului J12/1975/2020, codul unic de înregistrare fiscală 42759422, email viorisbioland@gmail.com și număr de telefon  0744763973

Comunicari comerciale se referă la orice tip de mesaj trimis (cum ar fi: e-mail/ SMS/ telefonic/ mobile push/ webpush/ etc.)  conținând informații generale și tematice, informații cu privire la produse similare sau complementare cu cele pe care le-ați achiziționat, informații cu privire la oferte sau promoții, informații referitoare la Produse adăugate în secțiunea Coș, precum și alte comunicări comerciale cum ar fi cercetari de piata și sondaje de opinie.

Site se referă la site-ul deținut de VIORIS BIO LAND și găzduit la adresa web vioris.ro și subdomeniile acestuia. 

Condiții generale de utilizare

Site-ul vioris.ro este un site public care poate fi utilizat de către orice persoană interesată de conținutul publicat de VIORIS BIO LAND.

Ne rezervăm dreptul de a refuza sau restricționa accesul la anumite subsecțiuni sau caracteristici ale Site-ului web unui vizitator sau client dacă există motive să suspectăm o tentativă de fraudare sau eludare a politicii Site-ului. În plus, accesul va fi refuzat sau restricționat atunci când bănuim în mod rezonabil că anumite acțiuni încearcă să ne prejudicieze interesele.

Interzicem în mod expres orice utilizare abuzivă a Site-ului nostru. Prin utilizare abuzivă se înțelege orice acțiune ori inacțiune prin care nu sunt respectate regulile statuate în acest contract sau în orice alte politică existentă pe site, orice acțiune care contravine bunei-credințe în relațiile comerciale ori contractuale sau orice acțiune care încalcă legislația în vigoare sau bunele practici.

Comunicări comerciale

VIORIS BIO LAND poate trimite comunicări comerciale prin email sau telefon (sms sau whatsapp) cu privire la conținutul pe care îl furnizează sau oferirea de servicii conexe, informații cu privire la oferte sau promoții, precum și alte comunicări comerciale cum ar fi cercetari de piata și sondaje de opinie.

Cu toate acestea VIORIS BIO LAND va trimite aceste comunicări comerciale doar cu acordul explicit al dumneavoastră.

Puteți modifica oricând preferințele cu privire la comunicările comerciale prin următoarele metode:

  • prin accesarea link-ului de dezabonare afișat în Comunicarile Comerciale primite
  • prin contactarea VIORIS BIO LAND

Proprietate intelectuală

Întregul conținut al Site-ului este proprietatea intelectuală a VIORIS BIO LAND. Site-ul poate folosit de către terți doar pentru informare și/ sau solicitarea de servicii.

Utilizatorii Site-ului nu au dreptul de a descărca, modifica parțial sau integral Site-ul, reproduce parțial și/sau integral Site-ul, copia, distribui, vinde sau exploata Site-ul în orice altă manieră contrară intereselor VIORIS BIO LAND, indiferent dacă există sau nu un scop comercial.

Orice conținut (incluzând, dar fără a se limita la baze de date, elemente de grafică, mărci, conținut juridic) sunt proprietatea intelectuală a VIORIS BIO LAND. Întregul Site este protejat de Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe, iar pentru orice încălcare a proprietății intelectuale, ne rezervăm dreptul de a sesiza instanțele de judecată competente pentru recuperarea integrală a prejudiciului, precum și de a depune o plângere penală la organele judiciare pentru tragerea la răspundere penală a făptuitorului.

Răspundere

Toate informațiile care sunt regăsite pe Site-ul vioris.ro au scop informativ și VIORIS BIO LAND nu își asumă nicio responsabilitate sau vinovăție pentru posibilele pagube care pot apărea din aplicarea necorespunzătoare a sfaturilor furnizate prin intermediul Site-ului web.

Forța majoră și cazul fortuit

Nu vom fi trași la răspundere pentru niciun fel de întârzieri sau nereușite în îndeplinirea serviciilor noastre, dacă intervine un caz de forță majoră sau un caz fortuit. Forța majoră include, dar nu se limitează la schimbări în legi sau reglementări, embargouri, războaie, acte teroriste, revolte, incendii, cutremure, accidente nucleare, inundații, greve, epidemii, pandemii, condiții meteorologice și acte ale hackerilor sau furnizorilor de servicii de internet.

Legea aplicabilă, sesizări și litigii

Prezentul Document este supus legii romane și este încheiat în limba română. În cazul unor eventuale litigii apărute între VIORIS BIO LAND și dumneavoastră se va încerca intai rezolvarea pe cale amiabilă a acestora. 

Astfel, pentru sesizări sau reclamații legate de Produsele achiziționate, aveți la dispoziție oricând posibilitatea transmiterii respectivei reclamații prin email la adresa viorisbioland@gmail.com. Termenul maxim de soluționare a reclamațiilor sau a sesizărilor de către VIORIS BIO LAND este de 30 de zile calendaristice de la data primirii acestora.

În cazul în care nu primiți un răspuns la expirarea celor 30 zile de la VIORIS BIO LAND, primiți un răspuns peste acest termen de la VIORIS BIO LAND sau sunteți nemulțumiți asupra modului în care a fost gestionată sesizarea/ reclamația de către VIORIS BIO LAND, pot apela la procedurile alternative de soluționare SAL sau SOL, prezentate mai jos și ulterior instanțelor de judecată competente.

SAL reprezintă un mecanism alternativ sistemului judiciar, prin care consumatorilor li se oferă posibilitatea de soluţionare a litigiilor pe care le pot avea cu comercianţii, atunci când se confruntă cu o problemă legată de achiziționarea unui produs sau serviciu. Astfel, reclamațiile împotriva comercianților sunt prezentate voluntar de către consumatori, urmând a fi soluționate într-un mod independent, imparțial, transparent, rapid și echitabil. În vederea soluționării alternative a litigiilor, sesizarea sau reclamația poate fi depusă în scris direct la Direcția de Soluționare Alternativă a Litigiilor a Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor la următoarele date de contact: adresa: București, Bulevardul Aviatorilor nr. 72, sector 1, cod poștal 011865, tel: 021.307.67.69; fax: 021.314.34.62, e-mail: dsal@anpc.ro. Direcția Alternativă de Soluționare a Litigiilor a Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor este competentă să soluționeze alternativ litigiile naționale și transfrontaliere care decurg din contractele de vânzare sau contractele de servicii încheiate cu un comerciant care își desfășoară activitatea în România.

Avand în vedere dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 524/2013 privind soluționarea online a litigiilor în materie de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE, există posibilitatea de a opta pentru soluționarea pe cale extrajudiciara a eventualelor litigii și prin utilizarea platformei europene de soluționare online a litigiilor (platforma SOL). Platforma europeană de soluționare online a litigiilor (SOL) este pusă la dispoziție de Comisia Europeană pentru a crește siguranța și corectitudinea cumpărăturilor online, oferind acces la instrumente de calitate pentru soluționarea litigiilor.

În cazul în care soluționarea amiabilă ori alternativă a sesizărilor/ reclamațiilor/ litigiilor nu va fi posibilă, ori nu se va ajunge la un consens mutual, acestea vor fi soluționate de către instanțele judecatoresti romane competente din Gherla, respectiv județul Cluj.

Clauze finale

Acest contract are caracter obligatoriu. Nu puteți transfera, cesiona, greva sau înstrăina în niciun alt mod acest contract sau oricare dintre drepturile sau obligațiile dumneavoastră care decurg din acesta, fără acordul nostru prealabil și scris.

Acești Termeni și condiții constituie acordul integral dintre dumneavoastră şi VIORIS BIO LAND în ceea ce privește obiectul oricărui contract și înlocuiește orice alt acord, orice altă înțelegere anterioară verbală sau scrisă dintre dumneavoastră și VIORIS BIO LAND.