Politica de confidentialitate

Ultima actualizare la 09.09.2022

Această Politică de confidențialitate descrie politicile Vioris Bio Land SRL, cu sediul social în Gherla, Str. Dumbravei Nr. 1A, jud. Cluj, cod poștal 405300, înmatriculată în Registrul Comerțului sub nr. J12/1975/2020, având codul fiscal 42759422, e-mail contact@vioris.ro și număr de telefon 0744763973, privind colectarea, utilizarea și dezvăluirea informațiilor dumneavoastră pe care le colectăm atunci când utilizați site-ul nostru web vioris.ro.

Prin accesarea sau utilizarea site-ului, sunteți de acord cu colectarea, utilizarea și dezvăluirea informațiilor dumneavoastră în conformitate cu această Politică de confidențialitate. Dacă nu sunteți de acord cu această politică, vă rugăm să nu accesați sau utilizați site-ul.

Putem modifica această Politică de confidențialitate în orice moment fără nicio notificare prealabilă și vom publica Politica de confidențialitate revizuită pe site-ul nostru. Politica revizuită va intra în vigoare la 30 de zile de la momentul în care Politica revizuită este postată pe site-ul nostru, iar accesul sau utilizarea în continuare a site-ului nostru după acest timp va constitui acceptarea Politicii de confidențialitate revizuite. Prin urmare, vă recomandăm să revizuiți periodic această pagină.

Conform cerinţelor REGULAMENTULUI PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulament general privind protecția datelor), Vioris Bio Land SRL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizezi, în calitate de client.

Date cu caracter personal pe care le colectăm

În general, colectăm datele cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți.

Vom colecta și procesa următoarele informații personale despre dumneavoastră: 

 • Nume
 • E-mail
 • Telefon
 • Adresa de domiciliu
 • Adresa de lucru

Cum colectăm datele cu caracter personal

Datele dumneavoastră sunt colectate prin:

 • formular de finalizare a comenzii
 • formular de înregistrare pe site
 • formular pentru completarea contului de utilizator
 • formular pentru înscrierea la comunicări comerciale

Scopul colectării datelor cu caracter personal

Vom folosi datele dumneavoastră cu caracter personal colectate în următoarele scopuri:

 • Contactarea clienților pentru furnizarea de servicii
 • Trimiterea prin e-mail de informații solicitate în mod expres
 • Abordarea solicitărilor și reclamațiilor
 • Crearea unui cont de utilizator
 • Comunicări comerciale
 • Colectarea recenziilor clienților

Dacă dorim să folosim informațiile dumneavoastră în orice alt scop, față de cele menționate mai sus, vă vom cere consimțământul și vă vom folosi informațiile numai la primirea consimțământului dumneavoastră și numai în scopul (scopurile) pentru care ne-ați acordat consimțământul, cu excepția cazului în care ni se cere să facem altfel de către lege.

Temeiul legal al prelucrării datelor

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pentru îndeplinirea obligațiilor legale care îi revin Vioris Bio Land SRL, conform articolului 6 alin. 1 litera b) și c) din GDPR.

În măsura în care sunt necesare categorii speciale de date cu caracter personal, Vioris Bio Land SRL va solicita consimțământul dumneavoastră în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) lit. (a) din GDPR.

Păstrarea datelor cu caracter personal

Vom stoca pe site-ul vioris.ro datele cu caracter personal mai sus menționate pentru 90 de zile de la ștergerea contului de utilizator.

Este posibil ca unele date furnizate să fie stocate în contabilitatea firmei, conform legilor în vigoare, cum ar fi de exemplu datele care apar pe factura fiscală.

Cine are acces la datele mele?

Vioris Bio Land SRL poate transmite sau permite accesul la aceste date către terțe firme (numite împuterniciți) pentru realizarea scopurilor mai sus menționate, cum ar fi:

 • furnizori de servicii de procesare de plăți
 • furnizori de servicii de transmitere de newsletter
 • furnizorii de servicii de contabilitate
 • furnizori de servicii de curierat

Aceste firme au obligația să folosească aceste date în siguranță și exclusiv pentru scopurile precizate de către Vioris Bio Land SRL. Acestea au acces doar la datele personale strict necesare furnizării serviciului stabilit de Vioris Bio Land SRL și nu pot folosi datele personale în scopuri proprii. Toți împuterniciții cu care lucrăm sunt în Uniunea Europeană, iar cei din Statele Unite ala Americii sunt înrolați în cadrul programului Scutul de Confidențialitate (Privacy Shield) SUA – Uniunea Europeană.

Din obligații de confidențialitate, securitate și protejarea intereselor comerciale, preferăm să nu publicăm numele tuturor acestor terți, ci să-i amintim doar prin categoria de împuterniciți. Lista persoanelor împuternicite cu detaliile de contact poate fi pusă la dispoziția autorităților competente sau utilizatorilor interesați, în condițiile legii.

Drepturile tale

Conform REGULAMENTULUI PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI UE nr. 679 din 27 aprilie 2016, beneficiezi de următoarele drepturi:

  • Dreptul de acces – înseamnă că ai dreptul de a obține din partea Vioris Bio Land SRL o confirmare că prelucrăm sau nu datele tale, iar dacă da, să îți oferim acces la:
   • scopurile prelucrării
   • categoriile de date cu caracter personal vizate
   • destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate, în special destinatari din țări terțe sau organizații internaționale
   • perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă
   • existența dreptului de a solicita operatorului rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal ori restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată sau a dreptului de a se opune prelucrării
   • dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere
   • în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informații disponibile privind sursa acestora
   • existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, menționat la articolul 22 alineatele (1) și (4) din REGULAMENTULUI PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI UE nr. 679 din 27 aprilie 2016, precum și, cel puțin în cazurile respective, informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată
  • Dreptul de a obține o copie – se referă la faptul că poți obține o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării
  • Dreptul de rectificare – se referă la corectarea fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete
  • Dreptul la ștergere/ dreptul de a fi uitat – înseamnă că ai dreptul de a obține din partea Vioris Bio Land SRL ștergerea datelor cu caracter personal care te privesc, fără întârzieri nejustificate, iar Vioris Bio Land SRL are obligația de a șterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:
   • datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate
   • ți-ai retras consimțământul și nu există alt temei juridic pentru prelucrare
   • te opui prelucrării
   • datele au fost prelucrate ilegal
   • datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine Vioris Bio Land SRL în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se află Vioris Bio Land SRL
   • colectarea s-a făcut cu oferirea de servicii ale societății informaționale
  • Dreptul la restricționarea prelucrării – poate fi exercitat în următoarele cazuri:
   • este contestată exactitatea datelor pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii acestora
   • prelucrarea este ilegală, dar nu se dorește ștergerea datelor, ci doar restricționarea acestora
   • în cazul în care Vioris Bio Land SRL nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar le soliciți pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță
   • dacă te-ai opus prelucrării pentru intervalul de timp cât se verifică dacă drepturile legitime ale Vioris Bio Land SRL prevalează asupra drepturilor tale
  • Dreptul la portabilitate – se referă la dreptul de a primi datele cu caracter personal care te privesc și pe care le-ai furnizat Vioris Bio Land SRL într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și, totodată, dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea Vioris Bio Land SRL, în cazul în care: 
   • prelucrarea se bazează pe consimțământ sau pe un contract
   • prelucrarea este efectuată prin mijloace automate
  • Dreptul la opoziție – vizează dreptul de a te opune prelucrării datelor personale, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții. Vioris Bio Land SRL nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță
  • Dreptul la informare cu privire la prelucrarea datelor sale cu caracter personal
  • Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale luate în baza unei prelucrări automate
 • Dreptul de a depune o plângere la autoritatea națională de protecție a datelor personale (Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal)
 • Dreptul de a te adresa justiției

Toate aceste drepturi le poți exercita prin e-mail la contact@vioris.ro.

Rețineți că, dacă nu ne permiteți să colectăm sau să procesăm informațiile personale necesare sau vă retrageți consimțământul pentru a le procesa în scopurile cerute, este posibil să nu puteți accesa sau utiliza serviciile pentru care au fost căutate informațiile dumneavoastră.

Cookie-uri

Pentru a afla mai multe despre cum le folosim și despre opțiunile dumneavoastră[ în legătură cu aceste tehnologii de urmărire, vă rugăm să consultați Politica noastră privind cookie-urile.

Securitate

Securitatea informațiilor dumneavoastră este importantă pentru noi și vom folosi măsuri de securitate rezonabile pentru a preveni pierderea, utilizarea greșită sau modificarea neautorizată a informațiilor dumneavoastră sub controlul nostru. Cu toate acestea, având în vedere riscurile inerente, nu putem garanta securitatea absolută și, în consecință, nu putem asigura sau garanta securitatea oricărei informații pe care ni le transmiteți și o faceți pe propriul risc.

Responsabil cu protecția datelor

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea informațiilor dumneavoastră disponibile la noi, puteți trimite un e-mail responsabilului nostru cu protecția datelor, la telefon 0744763973 sau email contact@vioris.ro. Vom aborda preocupările dumneavoastră în conformitate cu legislația în vigoare.